01022-17-199 V

Direkt aus Megavererber "Anton" x Schwester "Olympiade 008"

Orig. SG Feldotto

 

01022-20-1035 W

"Super ACE" x "Senorita"

Orig. SG Feldotto

 

02078-22-745 V

Sohn "Wonderaske" x "Rosita 156"

Orig. Sebastian Ebert

 

02078-22-597 V

Sohn "Wonderaske" x "Blue 446"

Orig. Sebastian Ebert

 

 

 

NL-18-1359207 V 

"Perfect Harry" x Tochter "Laatje 56"

Original Jo & Florian Hendriks

Vater.: NL-14-1210074 V "Perfect Harry" Orig. Jan Hooymans

Mutter.: NL-13-1395530 W Tochter "Laatje 56" Orig. Jan Hooymans

 


 

NL-18-1359208 V

"Perfect Harry" x Tochter "Laatje 56"

Original Jo & Florian Hendriks

Vater.: NL-14-1210074 V "Perfect Harry" Orig. Jan Hooymans

Mutter.: NL-13-1395530 W Tochter "Laatje 56" Orig. Jan Hooymans

 


 

B-18-3080244 W 

"Tiekes Bliksem" x "Jermainneke"

Orig. Luc de Laere

Vater.: B-11-3115713 V "Tiekes Bliksem"

Mutter.: B-17-3021528 W "Jermainneke"

 


 

B-18-3128198 V 

"Den Chippendale" x "Jusina"

Orig. Luc de Laere

Vater.: B-10-3015878 V "Den Chippendale"

Mutter.: B-16-3053809 W "Jusina"